Zekerheid.

Vol overtuiging
weet ik mezelf te vinden
in onzekerheid.