Zetel.

De verdeeldheid heerst.
Politieke partijen
geven haar die macht.