gedachte198van366

Anti-racistisch lesmateriaal betekent in zekere zin ook anti-kapitalistisch lesmateriaal met als gevolg dat er wellicht een minder materialistische generatie volgt, waardoor er misschien minder troep wordt gekocht. Ik zeg wellicht en misschien, want ik blijf een pessimist.