gedachte199van366

Antiracistisch lesmateriaal betekent in zekere zin ook dat docenten zich ervan bewust zijn dat ze andere talen dan het Nederlands kunnen gebruiken als instructietaal om hun leerlingen te helpen, want dat getuigt van waardering van andere culturen.