gedachte201van366

Wanneer je moet uitleggen dat met “Het huidige racismedebat drijft Nederland uit elkaar” wordt bedoeld “wat kun je eraan doen?” dan is je stelling niet goed geformuleerd. Dan is het fundament van je debat wankel. Dan val je terug op “maar je begrijpt toch wat ik bedoel” en dat is een zwak excuus. Doe beter.