gedachte200van366

1 •uitdrukking de ra­cis­me­kaart spe­len, trek­ken
be­we­ren dat een mis­stand te wij­ten is aan ra­cis­me

Iets over hoe uitdrukkingen en gezegden een beeld geven over normen en waarden van een land.