gedachte352van366

“Deze beelden kunnen als schokkend ervaren worden”.
Ik geloof dat er slechts twee partijen zijn die het mogelijk als niet schokkend ervaren. Zij die slachtoffer zijn van dergelijk geweld en zij die het geweld uitoefenen of tolereren.