gedachte353van366

Wetenschap is niet,
wat we denken te weten.
We denken van wel.