De Stijl.

Lang voor Mondriaan
werd er door politici
in hokjes gedacht.