PvdD.

Plan B ontstaat nooit
vanuit een ideaalbeeld,
wel uit zelfbehoud.