Singulare tantum.

Er is geen meervoud,
kennis wanneer het toeneemt,
blijft enkelvoudig.