Van Dale

Zijn ze inhoudsloos?
Woordenboeken verklaren,
maar vertellen niets.